Hôm nay :

Hotline: 0946.625.450 - 0977.567.356

[giaban]5,200,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 5,200,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xe đạp tập chèo thuyền Genus 245 giá rẻ


 [/mota]

[giaban]4,350,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 4,350,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xe đạp thể dục Royal 561D chính hãng

Xe đạp thể dục Royal 561D giá rẻ [/mota]

[giaban]7,300,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 7,300,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xe đạp leo dốc Genus 248 chính hãng [/mota]

[giaban]7,700,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 7,700,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành :12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xe đạp leo dốc GENUS 240 giá rẻ [/mota]

[giaban]5,300,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 5,300,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xe đạp leo dốc LIFE 42 giá rẻ
 [/mota]

[giaban]9,500,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 9,500,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xe đạp leo dốc ROYAL 594 giá rẻ
 [/mota]

[giaban]7,500,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 7,500,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xe đạp leo dốc ROYAL 592
[/mota]

[giaban]8,350,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 8,350,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Máy chạy bộ cơ Royal 111 giá rẻ [/mota]

[giaban]3,350,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 3,350,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Máy chạy bộ cơ Royal 211 giá rẻ
 [/mota]

[giaban]5,950,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 5,950,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Máy chạy bộ cơ 4 chức năng ROYAL 411
 [/mota]

[giaban]6,250,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 6,250,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Máy chạy bộ cơ 5 chức năng ROYAL 511
Máy chạy bộ cơ 5 chức năng ROYAL 511

Máy chạy bộ cơ royal 511 hà nội
 [/mota]

[giaban]6,450,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 6,450,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Máy chạy bộ cơ 10 chức năng LIFE 2098

Máy chạy bộ cơ 10 chức năng LIFE 2098

Máy chạy bộ cơ 10 chức năng LIFE 2098


 [/mota]

[giaban]3,200,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 3,200,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Máy chạy bộ cơ Life 801 giá rẻ [/mota]

[giaban]3,300,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 3,300,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Máy chạy bộ cơ 2 chức năng LIFE 802 [/mota]

[giaban]4,850,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 4,850,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Máy chạy bộ cơ LIFE 805 giá rẻ [/mota]

[giaban]4,950,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 4,950,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]

Máy chạy cơ 6 chức năng LIFE - 806
Máy chạy bộ cơ Life 806 giá rẻ
 [/mota]

[giaban]8,500,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 8,500,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : Không
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Máy chạy bộ cơ Royal 112Cu [/mota]

[giaban]3,950,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 3,950,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Máy chạy bộ cơ 1 chức năng điều chỉnh ROYAL 212 [/mota]

[giaban]6,350,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 6,350,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]

1. Tính năng và thông số kỹ thuât máy chạy bộ cơ ROYAL 512


- Công nghệ &Thiết kế : Đức
- Gia công & Lắp giáp : Đài Loan
- Kích thước Máy : 135 x 60 x 130 (cm)
- Kích thước Thùng : 125 x 55 x 32 (cm)
- Trọng lượng máy : 32 Kg
- Trọng lượng cả bao bì: 34 Kg
- Trọng lượng người tập : 80 Kg
- Loại hình : Tập luyện tại nhà
- Khung máy: Thép chịu lực cao
- Công nghệ sơn:  Tĩnh điện 5 lớp chống xước rỉ
- Đồng hồ hiển thị : Tốc độ , Thời gian , Quãng đường , Calo , Nhịp tim
- Chức năng chính : Chạy bộ , massage , xoay eo , đạp xe , gập cơ bụng
- Máy chạy bộ cơ Royal 512 có thể kết hợp cả chân và tay, có tác dụng vận động toàn thân nhờ chức năng chính chạy bộ. Ngoài ra, máy còn có tác dụng giảm cân nhanh chóng , giảm lượng mỡ thừa tập trung ở vùng bụng và eo
- Máy được thiết kế chắc chắn , sang trọng tạo sự thoải mái khi tập
- Điều chính bằng phanh từ 8 số phù hợp với chế độ tập , độ tuổi khác nhau
- Bàn chạy bằng Grapit với quả lô cỡ lớn giú máy vận hành trơn trong suốt quá trình sử dụng
- Tính năng gập gọn đỡ máy lên xuống
– Thiết bị khóa máy cùng bánh xe di động giúp di chuyển rất dễ dàng,  tiết kiệm diện tích , an toàn cho trẻ em khi không sử dụng

==> XEM THÊM: MÁY TẬP THỂ DỤC GIÁ RẺ KHÁC

2. Hình ảnh máy chạy bộ cơ 5 chức năng điều chỉnh Royal 512


Máy chạy bộ cơ 5 chức năng điều chỉnh ROYAL 512

3. Chính sách bán hàng


- Tại sao các bạn nên mua sản phẩm của Thể Thao HC?

  Dụng Cụ Thể Thao HC là đơn vị bán hàng theo hình thức tại kho, sản phẩm từ nhà sản xuất đến với khách hàng với chi phí thấp nhất và chất lượng tốt nhất.


- Tôi không ở Hà Nội làm thế nào có thể mua được sản phẩm của cửa hàng?

 Thể Thao HC chúng tôi đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá siêu tốc và các bạn có thể gửi tiền qua ngân hàng và chúng tôi sẽ gửi hàng tới tận nhà bạn. Các bạn muốn mua sản phẩm chỉ cần hoàn thành đăng ký mua hàng, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để giao hàng trong thời gian sớm nhất.

- Mua hàng các sản phẩm online của Dụng Cụ Thể Thao HC có an toàn không?

 Tuyệt đối an toàn, khi mua hàng tại Thể Thao HC các bạn hoàn toàn yên tâm, tránh những rủi ro không mong muốn như chuyển hàng chậm, chuyển hàng sai mẫu mã kích cỡ. Với những cam kết mạnh mẽ của mình hi vọng quý khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi mua hàng của cửa hàng
 [/mota]

[giaban]1.100,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 1,100,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]


 [/mota]

[giaban]1,550,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 1,550,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành :  6 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Máy tập cơ chân air climber

Máy tập đi bộ air climber giá rẻ

Máy tập đi bộ air climber chính hãng


 [/mota]

[giaban]1,450,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 1,450,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Máy tập cơ chân Royal S01

Máy tập leo núi Royal S01 giá rẻ

Máy tập cơ chân Royal S01 hà nội [/mota]

[giaban]1,100,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 1,100,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Máy tập cơ chân CJH 306 [/mota]

[giaban]580,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 580,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 3 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xà đơn gắn cửa 1557B chính hãng

Xà đơn gắn cửa 1557B giá tốt

Xà đơn gắn cửa 1557B hà nội [/mota]

[giaban]2,600,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 2,600,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xà đơn xà kép đa năng hà nội

Xà đơn xà kép đa năng giá rẻ [/mota]

[giaban]8,800,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 8,800,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xà kép Việt Pháp MF901925 giá rẻ


 [/mota]

[giaban]7,200,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 7,200,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xà lệch tiêu chuẩn Thăng Long tại hà nội [/mota]

[giaban]4,200,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 4,200,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xà kép tập luyện Thăng Long [/mota]

[giaban]6,000,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 6,000,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xà kép ngoài trời Đức Long giá rẻ [/mota]

[giaban]4,000,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 4,000,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xà kép trong nhà Đức Long giá rẻ [/mota]

[giaban]2,700,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 2,700,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xà đơn ngoài trời Đức Long [/mota]

[giaban]2,600,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 2,600,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xà đơn xà kép đa năng Royal 8108 giá rẻ
 [/mota]

[giaban]2,100,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 2,100,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xà đơn xếp 601922 giá rẻ [/mota]

[giaban]1,750,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 1,750,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xà đơn xếp 601921 chính hãng


 [/mota]

[giaban]1,850,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 1,850,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xà đơn xếp chữ A Xuki đa năng

Xà đơn xếp chữ A Xuki người lớn trẻ em


 [/mota]

[giaban]1,450,000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
Giá bán: 1,450,000

 • Tình trạng: mới 100%
 • Giá + chất lượng tốt nhất
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Giao hàng miễn phí nội thành với đơn hàng > 500.000đ
 • Zalo, viber, Facebook: 0977.567.356 hoặc 0946.625.450


[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Xà đơn đa năng Life 100

Xà đơn đa năng Life 100
 [/mota]

BACK TO TOP